اعداد استرلینگ نوع دوم

تحقیق و تالیف .. { محمدرضا  ،  الناز  ،  شیوا ، سراجیان اصل }

از ابتدای پیدایش اعداد استرلینگ در دنیای ریاضیات روش ها و فرمول هایی برای تولید آن اعداد ارایه گردیده که غالب آنها انحصارا در سطوح ریاضیات دانشگاهی (عالی ) قابل فهم و دریافت می باشد در این مقاله روش و الگوریتمی در سطح ریاضیات همگانی ( دانش آموزی ) برای تولید اعداد استرلینگ نوع دوم ارایه گردیده

Beyond math . All rights reserved